24- urna dežurna služba

Skladno z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16) je Občinski svet Občine Krško, dne 20. 9. 2018, sprejel Odlok o pokopališkem redu v občini Krško in z njim določil način zagotavljanja 24- urne dežurne službe.

Izvajanje »24- urne dežurne pogrebne službe« obsega vsak prevoz do kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le - teh.

Na celotnem območju občine Krško je Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d. d. od 1. 3. 2019 dalje edini izvajalec 24-urne dežurne službe za prevzem in prevoz pokojnikov, zato vas prosimo, da nas ob smrti vaših oskrbovancev, pacientov ali drugih oseb nemudoma obvestite na našo dežurno telefonsko številko 041 615 341.

Pogrebne službe pokojnike prevzemate v prostorih na pokopališču v Krškem, Cesta krških žrtev b. š., Krško. Prevzem pokojnikov je možen samo po predhodni najavi na 041 615 341 in sicer od ponedeljka do petka med 7. in 15. uro.

Za nadaljnja pojasnila smo vam na voljo na 07 48 17 304, kontaktna oseba Samantha Zobec.

Cena storitve 24- urne dežurne službe je oblikovana skladno z elaboratom o oblikovanju cen storitev gospodarske javne služb in znaša 287,98 EUR z DDV. Ceno poravna naročnik pogreba.