Sveča je prižgana za:

PISANSKI PAVLA

Letnica rojstva: 1920, letnica smrti: 2017

Sveča je prižgana za:

VERA BAN

Letnica rojstva: 1943, letnica smrti: 2022

Sveča je prižgana za:

ŽIVIČ TEREZIJA

Letnica rojstva: 1933, letnica smrti: 2021

Sveča je prižgana za:

ŽIVIČ FRANC

Letnica rojstva: 1932, letnica smrti: 2011

Sveča je prižgana za:

ŽIVIČ FRANC

Letnica rojstva: 1965, letnica smrti: 2021

Sveča je prižgana za:

TAŠKER VIKTOR

Letnica rojstva: 1921, letnica smrti: 2001

Sveča je prižgana za:

HICTALER JOŽE

Letnica rojstva: 1966, letnica smrti: 2017

Sveča je prižgana za:

KARAMUJA ROSTOHAR SANDRA

Letnica rojstva: 1969, letnica smrti: 2021

Sveča je prižgana za:

BRENCE VIDA

Letnica rojstva: 1928, letnica smrti: 2009

Sveča je prižgana za:

ZELIČ MIHA

Letnica rojstva: 1942, letnica smrti: 1995

Sveča je prižgana za:

GERŠAK MATEJ

Letnica rojstva: 1990, letnica smrti: 2019

Sveča je prižgana za:

KERIN DAVID

Letnica rojstva: 1995, letnica smrti: 2020

Sveča je prižgana za:

ŠKOBERNE NIKOLAJ

Letnica rojstva: 1959, letnica smrti: 2010

Sveča je prižgana za:

HABINC FRANČIŠKA

Letnica rojstva: 1942, letnica smrti: 1992

Sveča je prižgana za:

HABINC BOJAN

Letnica rojstva: 1940, letnica smrti: 1997

Sveča je prižgana za:

KOS JOŽEFA

Letnica rojstva: 1942, letnica smrti: 2015

Sveča je prižgana za:

ČEPIN MAKSIMILJAN

Letnica rojstva: 1955, letnica smrti: 2020

Sveča je prižgana za:

MIKOLAVČIČ MARIJA

Letnica rojstva: 1939, letnica smrti: 2016

Sveča je prižgana za:

KOLAR BLAŽ ŽELJKO

Letnica rojstva: 1942, letnica smrti: 2010